5 tuổi tiểu bảo bảo vốn là ác ma

9 tuổi tiểu yêu hậu

A

Ác bá Cửu vương gia

Ách phi

Ái phi của vương gia thần bí

Âm dương pháp vương

Ăn tướng công

B

Bách Hợp lại thượng Đan Phi hiệp

Bán Tướng Công (Hoàn)

Bạo chúa, ta đâu phải nô lệ của mi!

Bạo phi loạn thế hành

Bạo vương liệt phi (Hoàn)

Bảy đêm thị tẩm

Băng sơn vương gia phế thiếp

Bò lên yêu nghiệt điện hạ

C

Cực phẩm khí phụ

Chân tình ngàn năm

Chỉ cần có tiền ta yêu

Chỉ cần cục cưng, không cần cha

Công chúa nợ ngươi (Hoàn)

D

Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu (Hoàn)

Dã hỏa giai nhân

Đáng ghét ta yêu ngươi

Đao Phi Thiên Hạ

Địa ngục sâu thẳm (Hoàn)

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Độc ái sát thủ phu quân

Độc Vương Cốc (Hoàn)

Độc y nương tử

G

Gả cho hoàng huynh tố phi tử

Gia có điêu phu

Giang nam kỳ nương tử

H

Hạ đường vương phi

Hải đường nhàn thê

Hàn Mai

Hoa giá thích khách

Hoán phu cách cách (Hoàn)

Hoàng đế ca ca

Hoàng hậu bỏ trốn

Hoàng hậu luật sư

Hoàng hậu lười (Tô Hiểu Nguyệt)

Hoàng hậu lười (Y Nhân)

Hoàng thượng là người yêu

Hoàng thượng tạo tặc thuyền

Hưởng thụ 8 vị phu quân

Hữu duyên thiên niên tương hội

Huyết sắc yêu đồng

Huyết tế vong tâm

K

Khí phi, chỉ sủng ngươi

Khinh sắc giai nhân

Không may yêu thương ngươi (Hoàn)

Khuynh Quốc (Hoàn)

L

Làm mai cho bạo vương (Mục lục)

Lãnh khốc phu quân (Hoàn)

Lạnh quân đêm thiếp

Lang Vương sủng thiếp (Hoàn)

Lâu Lan giai nhân

Lưu lạc tiểu Mỹ nhân

Lưu manh hoàng hậu

M

Ma nữ tình thù (Hoàn)

Ma vương hoàng hậu (Hoàn)

Ma vương tuyệt yêu

Mai Cơ (Hoàn)

Mê hoặc Thiết bộ đại hiệp (Hoàn)

Miêu Ái xuyên không (Hoàn)

Minh tinh quận chúa (delay)

Mộng đẹp tuyền cơ

Một đêm ân sủng

N

Nữ Tướng Quân Đấu Trí cùng Tam Vương Gia

Nữ vương nhanh thượng giường

Nương…vị nào là cha cục cưng?

Ngàn năm chân tình

Ngạo khí Hoàng phi

Nghiệt yêu – Quỷ Vương & Đệ thập tân nương

Nghịch ngợm cổ phi (Lấy cổ phục nhân – Oa nhi vương phi)

Ngốc tử hoàng hậu

Người cha nhỏ bé

Nguyệt ẩn phiên phiên (Hoàn)

Nha hoàn có điểm

Nha hoàn thị tẩm

Nhất dạ mê tình (Hoàn)

Nhất dạ thâu hoan

Nhất dạ tiêu hồn

O

Oa nhi Long hậu muốn đào hôn

P

Phách Hoàng Dụ Lãnh Phi

Phi tần giả mạo

Phù Dung vương phi

Phúc hắc vương gia đừng yêu ta

Q

Quân sư vương phi

R

Rơi nhầm long sàn

S

Sai gả bạo quân

Sai phi dụ tình

Sao lại lên nhầm giường

Seri truyện của Mạc Nhan

Seri truyện Vô Tụ Đinh Hương (Hài vô đối)

Sủng phi

T

Táo bạo khốc nương tử (Hoàn)

Tà Vương Diễn Tỳ (Hoàn)

Tế phi của Hủ Thi Vương

Tiếu Bì Kiều Ảnh

Tà ngọc thần y

Tiểu thái hậu 8 tuổi thật tà ác

Tiểu thiếp của tướng công tàn bạo

Tiểu thiếp vị thành niên

Tội phi cầu thân

Túy giai nhân

Tù phi tà vương

Tuyệt ái nộ phi

Tuyệt sắc yêu phi

Tuyệt thế mị phu nhân (Hoàn)

Tướng công ngoắc ngoắc triền

Thái hậu 15 tuổi

Thất dạ sủng cơ

Thất phu nhân

Thất thân làm thiếp

Thế thân

Thiên thượng, yêu ngươi

Thoát tuyến hiệp nữ

Trái đụng hồ ly, phải chạm sói

Trầm Hương

Trói tướng công (Hoàn)

Trời sinh lạnh bạc

Trúc mã không thanh mai (Hoàn)

Tướng công đông nam phi

U

Ương ngạnh kiêu nhan

V

Vân Cơ

Vân Long Phá Nguyệt

Vị này… công chúa đủ rồi chưa?

Vô diệm vương gia

Vô diệm vương phi

Vương gia tàn bạo tuyệt ái phi (Hoàn)

Vương phi 13 tuổi

Vương phi bị vứt bỏ

Vương phi kiêu ngạo

Vương Phi Thất Sủng (Hoàn)

Vương phi trắng nõn

Vứt đi nương nương (Hoàn)

X

Xà vương tuyển hậu

Xảo phu bổn tiên

Xung hỷ tiểu thiếp (Hoàn)

Y

Y nữ xuân thu

Yêu nghiệt nhà ta (Hoàn)

Yêu nghiệt điện hạ tới gõ cửa

Yêu nữ đối thượng tà nam

Yêu trên điện