Các bạn thân mến!

Cái danh sách này vẫn đi theo đúng tiêu chí ban đầu của chủ nhà: “Chỉ cập nhật những truyện mà ta cho là hay và đáng xem”. Do đó, nếu thấy thiếu truyện, các bạn cũng đừng ngạc nhiên nhé. Nếu các bạn cho rằng vẫn còn truyện hay, vậy cứ tự nhiên đề cử, ta sẽ từ từ xem xét.

Cám ơn các bạn đã dừng bước tại đây! Cho ta ôm hôn một cái nào, chụt chụt… 

———————————–o(^.^)o———————————–

Om hon

HỆ LIỆT GIAI NHÂN– ĐIỂN TÂM

1/ Lâu Lan Giai nhân

2/ Dã Hỏa Giai nhân

HỆ LIỆT NGŨ NHÂN BANG – ĐƯỜNG QUYÊN

1/  Ác ma mỉm cười (đến chương 7.1)

     Ác ma mỉm cười (từ chương 3.3)

2/ Ái thiếp của tà thần

3/ Ấn ký của lão hổ

HỆ LIỆT – MẠC NHAN

1/ Tà vương

2/ Tiếu tướng quân

3/ Cổ vương

4/ Nộ bảo chủ


HỆ LIỆT – LĂNG TRÚC

1/ Ăn tướng công

2/ Bán tướng công (Hoàn)

3/ Trói tướng công (Hoàn)

HỆ LIỆT – VÔ TỤ ĐINH HƯƠNG

1/ Bùn loãng cũng có thể trát tường (Hoàn)

2/ Mộ Dung thế gia chi hoa sự (Hoàn)

3/ Nguyệt xuất kinh sơn điểu (Hoàn)

HỆ LIỆT – THƯỢNG QUAN SỞ SỞ

1/ Cực phẩm khí phụ

2/ Lãnh khốc phu quân (Hoàn)

3/ Táo bạo khốc nương tử (Hoàn)

4/ Tuyệt thế mị phu nhân (Hoàn)

5/ Túy giai nhân

6/ Nhất dạ mê tình (Hoàn)

7/ Nhất dạ thâu hoan

8/ Nhất dạ tiêu hồn

HỆ LIỆT NGŨ TRỌC ÁC MA – TẠP NHI

1/ Bảo bối lên nhầm giường

HỆ LIỆT DIỄM BANG

1/ Bang chủ đoạt yêu

2/ Phó bang chủ cưỡng tình (Đổng Thiệu Vĩ)

3/ Phó bang chủ truy ái (Tiết Trấn Kỳ)