Các bạn mến!

Mấy ngày nay rất nhiều bạn không vào được Vficland. Mình thấy nhiều bạn cũng có hỏi chủ nhà trên FB. Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao có người vào được, có người lại không.

Cám ơn bạn ngothieugia đã gợi ý cho mọi người. Các bạn vào link này: http://www.freeproxy.net/

Sau đó nhập đường link: http://vficland.info/

Bấm VISIT là xong.

Q.N