Các nàng thân mến!

Hiện tại bên Vficland đang gặp sự cố với nhà cung cấp dịch vụ. Vì lẽ đó, tạm thời chúng ta sẽ không thể theo dõi tiếp những truyện mà mình thích.

Ta không biết phải mất bao lâu nhưng có thể chắc chắn một điều, chủ nhà bên ấy vẫn đang cố hết sức để khôi phục lại.

Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện các nàng nhé!