Tác giả: Misssoco & Yêu tinh gấu mèo

Xem tại Vficland

Huyết tế thân xác và linh hồn cho ma quỷ, trả oán hận tình thù?

Nàng và hắn, đều ác tâm vô hạn, bản thân không khác gì yêu nghiệt, hay có thể nói là không từ nào hình dung được…

Nàng, kiếp trước muốn đoạt lấy trái tim và con người hắn, nhẫn tâm không từ thủ đoạn man rợ, đối với nàng, trong đầu chỉ có khái niệm, muốn là phải tranh lấy, kể cả đoạt bằng máu, xẻo thịt, lột da.

Hắn, nhục nhã trở thành một thứ nam sủng, tích hận mà phản lại nàng, đem nàng xả thịt lột da một kiếp chưa đủ, hắn chấp nhận lấy chính bản thân tế ma, đem hậu kiếp của nàng về tiếp tục báo oán.

Mà nàng, xem ra dù tái sinh bao kiếp, vẫn nhẫn tâm như vậy…

Ai nhẫn tâm hơn ai?

Huyết tế vong tâm, chính là máu, linh hồn cùng trái tim, và một khi đã đặt lên bàn tế, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra…