Buồn buồn ngồi sưu tầm HD wallpaper share cho các tỷ muội.

Công dụng: Làm hình nền, ghép ảnh, ghép chữ, v.v…

Lưu ý: Các bạn nào ghép hình đừng chọn những cái nền quá rực rỡ sẽ làm chìm hình của bạn đó.

Nếu thích, nhớ comment để ủng hộ chủ nhà tiếp tục sưu tầm thêm nhé!

1. Hoa cỏ

Mẫu 1     Mẫu 2     Mẫu 3     Mẫu 4     Mẫu 5

Mẫu 6     Mẫu 7     Mẫu 8     Mẫu 9    Mẫu 10

Mẫu 11     Mẫu 12     Mẫu 13     Mẫu 14     Mẫu 15

Mẫu 16     Mẫu 17     Mẫu 18     Mẫu 19    Mẫu 20

2. Bướm xinh

Mẫu 1     Mẫu 2     Mẫu 3     Mẫu 4     Mẫu 5

3. Tim yêu

Mẫu 1     Mẫu 2     Mẫu 3     Mẫu 4     Mẫu 5

Mẫu 6     Mẫu 7     Mẫu 8     Mẫu 9    Mẫu 10

4. Mưa hè

Mẫu 1     Mẫu 2     Mẫu 3     Mẫu 4     Mẫu 5