Truyện này khẩu vị hơi lạ so với những truyện mà ta từng đọc. Các nàng xem thử nhé!

Tác giả: Ngưng Văn

Xem tại Vficland