Tác giả: Giang Cửu Nhi

Xem tại Tử Minh Cung

Tải bản editt tại đây

Lâm quân tử nằm mơ đều thật không ngờ cư nhiên hội xuyên qua tiến trong quan tài mặt. anh hùng cứu mỹ nhân, kéo nàng đi ra quan tài nam nhân thật là ngọc thụ lâm phong, lại ngụy nương mười phần.

Càng làm lâm quân tử không nghĩ tới là, này ngụy nương mười phần phúc hắc công tử, không chỉ có đem nàng tắm rửa xem quang, chữa thương sờ quang, nửa đêm hôn quang.

Cuối cùng, còn muốn ngăn cản nàng gả cho cường hãn lạnh lùng, khí phách mười phần hợp khẩu vị đại học sĩ!

Là khả nóng thục không thể nhẫn, ai chẳng biết nói nàng lâm quân tử liền thích cường thế nam nhân? này ngụy nương chi cực tên, căn bản là không phải của nàng kia bàn đồ ăn thôi……