Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Xem tại Tử Minh Cung

Tải bản convert tại đây

Nàng, Quan Tiểu Yến, hai mươi bảy tuổi, đang thất nghiệp ,độc thân và vẫn còn là …e hèm..xử  nữ… nam nhân đối với nàng….có cũng được…mà không có cũng chẳng sao…

Trước sự thúc ép của lão mẹ, nàng đành lấy việc đi xem mặt giết thời gian. Không hiểu ma xui quỷ khiến (hay tác giả làm )thế nào, nàng gặp hắn.

Vốn tưởng gặp được kẻ cùng chung cảnh ngộ.

Nào ngờ, hắn nói:

” Ta là gay.”

“…..”