Lâu lâu nghe lại vẫn thấy bài này tuyệt như  ngày nào!