Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

Xem tại Phong Nhã Lâu

Cừu gia trả thù bắn tới một viên đạn, nàng rất nhanh bước vào “chuyến xe tàu xuyên không” đang thịnh hành.

Tuyệt sắc giai nhân, gia thế hiển hách, ba nghìn sủng ái, quý phụ hào môn, thiên hạ toàn bộ thứ tốt đều dồn lên người nàng, còn có một vị suất ca nữa đêm xông vào hương khuê.

Thừa cơ hắn lâm nguy kéo hắn lên giường, muốn lấy cớ thanh danh không còn để đào hôn. Ai dè hắn thú tính quá, đem nàng ăn sạch để nàng một đêm tiêu hồn.

Nàng Lăng Sương lấy nhân cách ra thề, chỉ có một đêm. Châu thai ám kết ngoài ý muốn, dây dưa không rõ là một sai lầm.

Vì giữ lại cái trứng trong bụng, nàng rời nhà bỏ trốn, mang theo nữ nhi lưu lạc.

Vô tình hồ đồ trà trộn vào Cái Bang, vô duyên vô cớ thành một bang chủ.

Cái – bang – bang – chủ? Có lầm hay không, nàng là tuyệt thế mỹ nữ Lăng Sương, ai, thế nào lại biến thành một tên khất cái? Chấn chỉnh Cái Bang, tình thế bắt buộc phải làm. Nàng là tối lôi bang chủ, có nàng lãnh đạo, vô cùng dễ dàng xưng bá một phương.

Võ lâm đại hội, ám chiêu chồng chất, lấy minh chủ ra làm giá trang (đồ cưới).

Làm một tên khất cái, mị lực của nàng không hề suy giảm, mỹ nam vây quanh hằng hà vô số.

Hắn, tuấn mỹ vô song, võ công cái thế.

Hắn, nhu tình như nước, phong lưu phóng khoáng.

Hắn, ngọc thụ lâm phong, độc nhất vô nhị.

Hắn, tao nhã nho nhã, tiền muôn bạc vạn.

Hắn…