Editor: Bạch Nhi

Beta: QN

Vô cùng xin lỗi Luo & Bạch Nhi vì sự  nhầm lẫn của ta. Ta đã đưa cho 2 nàng edit Ch.2 & Ch.3 nhưng thực chất là 2 file có nội dung y chang nhau (nội dung Ch.2).

Vì nàng Bạch Nhi đã edit chương này lâu rồi nên ta phải để tên Editor là Bạch Nhi. Luo thứ lỗi cho tỷ nha! (T.T)