Khỏi cần nói gì nhiều. Nhìn cái tựa là đủ biết nội dung rồi mà phải không các nàng?

Không biết cái tin này ta đưa lên có chậm hay không. Tuy nhiên, ta nghĩ vẫn cần phải cập nhật cho các tỷ muội nào chưa biết.

Hoan nghênh sự trở lại của Vficland.

Vào Vficland tham quan nhé: http://vficland.info/ (dành cho những ai chưa biết Vficland)