Tác giả: Hoa cười với tôi (Hoa nhi đối ta cười)

Xem tại Đào Lâm Viên

Tải bản convert tại đây

Từ lúc Chu Dật dạy học cho tới nay, tâm nguyện duy nhất của anh là đem tiểu quái vật Chu Đạm Đạm giết chết tại chỗ.

Từ lúc Chu Dật dạy học cho tới nay, tâm nguyện lớn nhất của Chu Đạm Đạm là có thể đánh cho lão quái vật Chu Dật này hiện nguyên hình.

Trải qua đại chiến 300 hiệp, Chu Dật mệt mỏi, Chu Đạm Đạm cũng muốn nghỉ đi ăn, vì thế hai người bọn họ quyết định đình chiến, giải quyết trong hòa bình.

Vì vậy có thể nói rằng, Chu Đạm Đạm gả cho anh là để nhân gian bớt đi một tai họa.