Tác giả: Dương Quang Tình Tử

http://qu33njc3.wordpress.com/2011/04/09/hoang-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-t%E1%BA%A1o-t%E1%BA%B7c-thuy%E1%BB%81n/Ô, nếu không phải nhận một cái án tử khó giải quyết, nàng tội gì giả trang thái giám lẻn vào Hậu cung?

Nhưng là, từ trước đến giờ Hậu cung của Hoàng Đế đều là ba nghìn giai lệ, một phòng lớn tiểu lão bà, muốn loại nữ nhân nào không có, hắn hẳn là nơi nào đó bị thiếu não, chẳng những đem Tần phi trong Hậu cung đuổi sạch, còn yêu nàng – một cái “Thái giám giả”?

Hắn đem nàng thành con mồi, suốt ngày như hổ rình mồi, một khi cớ cơ hội liền giở trò, uống rượu say muốn ôm một cái hôn nhẹ, còn ép nàng thay lễ phục Hoàng Hậu cướng ép lên giường!

Cứu mạng a, cho dù nàng vốn là nữ nhân, nhưng lúc này đang giả trang Thái giám, mặc dù Thái giám thiếu “Cái kia”, nhưng nhất định cũng “từng” là một nam nhân,

Hoàng Đế yêu Thái giám, nam nhân yêu nam nhân?! Mẹ ơi, như vậy dông dài, khó có thể thật muốn đi về phía con đường đồng tính…