Mọi người đọc theo thứ tự nhé:


1/ TÀ VƯƠNG (Hoàn)

Xem tại: Cung Quảng Hằng (Edit)

2/ TIẾU TƯỚNG QUÂN (Hoàn)

Xem tại: Cung Quảng Hằng (Edit)

3/CỔ VƯƠNG (Hoàn)

Xem tại: http://forum.zing.vn

4/ NỘ BẢO CHỦ (Hoàn)

Xem tại: Cung Quảng Hằng (Edit)

My nhan 13