Xem tại Vio & Bino

Tải bản convert tại đây

Hắn vì trả thù cho cái chết của người yêu mà lấy nàng về hành hạ, tra tấn cả về thể xác lẫn tâm hồn, làm cho nàng sống không bằng chết mới có thể giảm mối hận trong lòng. Dù nàng bị hãm hại, làm cho hủy dung, mất đi năng lực nói chuyện, hắn cũng không màng tới.

Trả thù riết rồi yêu nàng lúc nào không biết, yêu đến nỗi bám theo nàng trên mọi nẻo đường nhưng cuối cùng vẫn là không có được nàng…