Tác giả: Ngạn Thiến

Xem tại V.I.P

Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ
chờ đợi số phận của nô dịch.
Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát
máu: “ Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết
toàn bộ những thứ trên người ngươi.”
Nàng không biết vì cái gì y lại oán hận mình, vì cái gì lại hành hạ
đày đọa mình?
Lấy tính mạng của đệ đệ ra uy hiếp mình, ngay cả quyền được chết
cũng không cho nàng.
Y trả thù nàng, trút hết thù hận của bản thân, nhưng vì cái gì tâm
lại dao động.
Nàng hận y, chỉ là từ lúc nào, thù hận lại biến thành yêu đến
đày đọa.
Y cùng nàng đến tột cùng yêu hận tình cừu như thế nào, tâm tan
nát, có thể hay không cảm hóa lẫn nhau?